OZONE Gaming Gear
      헤드셋
      마우스패드
      마우스
      키보드
      게이밍악세사리
    PC주변기기
      USB 제품
      게이밍 헤드셋
    모바일 악세서리
      미니 빔프로젝터
      무선스피커
      유선스피커
      보조배터리
 
 
 
 
보조배터리
제품이미지
VISIONTEK VT9000
대용량 9000mAh / 리튬 폴리머 / 2개출력지원(5V/1A 5V/2.1A) / 다용도 케이블, 파우치 제공
제품이미지
VISIONTEK Power Bank VT-PB200
리튬폴리머 / 8,800mAh / 출력 5V2.4A, 5V1A / 입력 12V2A, 5V2A / 4단계 LED 인디게이터 / 터치센서